{mainvote}

FARSI FOOD INDUSTRIAL GROUP
EXHIBITIONS - MENU

We are sure our combination of fresh food & our recipies will surprise you!

منوی غذایی ویژه نمایشگاه های تهران

سفارشات ویژه نمایشگاه های تهران پذیـرفته میشود.
سرو غذا در داخل نمایشگاه در ظروف تک پرس I.M.L به صورت داغ و آماده سرو در باکس گرم نگهدارنده ارسال می گردد. ضمناً در داخل نمایشگاه تحویل غذا درب غرفه می باشد.

جهت دریافت کاتالوگ نمایشگاهی اینجا کلیک کنیدباقالی پلو با ماهیچه

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با(شوید تازه- باقالای تازه) - تزئین شده با برنج زعفرانی ماهیچه ی تازه ی گوسفندی

1.010.000

باقالی پلو با گوشت بره

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با (شوید تازه- باقالای تازه)-تزئین شده با برنج زعفرانی گوشت تازه بره ( دست و پا)

650.000

باقالی پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با (شوید تازه - باقالای تازه) - تزئین شده با برنج زعفرانی ران کامل مرغ

300.000

زرشک پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)تزئین شده با برنج زعفرانی- زرشک و خلال پسته و بادام ران کامل مرغ

300.000

شیرین پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)تزئین شده با برنج زعفرانی- ( مایه شیرین پلو:خلال شیرین پلو و خلال پسته و بادام) ران کامل مرغ

310.000

آلبالو پلو با ماهیچه

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی-(مایه آلبالو پلو: آلبالوی فرآوری شده طبق دستور العمل سرآشپزان فارسی) ماهیچه ی تازه ی گوسفندی

1.065.000

آلبالو پلو با گوشت بره

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی-(مایه آلبالو پلو: آلبالوی فرآوری شده طبق دستور العمل سرآشپزان فارسی) گوشت تازه بره ( دست و پا)

710.000

آلبالو پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی-(مایه آلبالو پلو: آلبالوی فرآوری شده طبق دستور العمل سرآشپزان فارسی) ران کامل مرغ

355.000

لوبیا پلو با گوشت

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)دم کشیده با(لوبیا-ادویه- گوشت گوساله ی تازه )-تزئین شده با برنج زعفرانی

335.000

سبزی پلو با ماهی

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با(ساقه ی سیر تازه-سبزی پلویی پاک شده و دیگر مواد طبق دستورالعمل سر آشپزان فارسی) - تزئین شده با برنج زعفرانی فیله ی ماهی قزل آلای تازه

377.000

پلو یونانی با میگو (جمعه ها)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)- فلفل دلمه رنگی-ذرت-نخود فرنگی-میگوی ریز پلویی تازه-ادویه های معطر و دیگر مواد مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

421.000

ته چین با مرغ

برنج- تخم مرغ- ماست چکیده-مرغ- ادویه و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

288.000

ته چین باقالی پلو با مرغ

300.000

چلو لقمه تک سیخ (150)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی 1سیخ 150 گرمی کباب کوبیده(گوشت خام) (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)-یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

335.000

چلو کباب برگ ممتاز (250)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 250گرمی(گوشت خام) مغز راسته گوسفندی یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

800.000

چلو کباب برگ ممتاز با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 250 گرمی(گوشت خام) گوسفندی سیخ 100 گرمی (گوشت خام)کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

921.000

چلو کباب برگ ویژه (200)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 200 گرمی(گوشت خام) گوسفندی ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

677.000

چلو کباب برگ ویژه با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 200 گرمی(گوشت خام) گوسفندی سیخ 100 گرمی(گوشت خام) کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

800.000

چلو کباب برگ مخصوص (150)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی (گوشت خام) مغز راسته گوسفندی یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

555.000

چلو کباب برگ مخصوص با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) مغز راسته گوسفندی +سیخ 100 گرمی(گوشت خام) کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله + ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)+یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

677.000

چلو کباب میکس

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) (برگ گوسفندی 50% - جوجه کباب بدون استخوان50%) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

410.000

چلو کباب میکس با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) ( مغز راسته گوسفندی 50%- جوجه کباب بدون استخوان50%)+سیخ 100 گرمی کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

530.200

چلو جوجه بدون استخوان

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی سیخ 300 گرمی(گوشت خام) (سینه مرغ فرآوری شده با تکنولوژی مخصوص فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

305.000

چلو کباب کوبیده (دوسیخ)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی 2سیخ 100 گرمی کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

377.000

چلو کباب نگینی

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی سیخ 150 گرمی(گوشت خام) (خرده جوجه و گوشت چرخ کرده گوسفندی و گوساله) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

345.000

چلو خورش قیمه سیب زمینی (شنبه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی گوشت (گوساله)- سیب زمینی سرخ شده-لپه

305.000

چلو خورش قورمه سبزی (یکشنبه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی لوبیا قرمز-گوشت (گوساله)- سبزی مخصوص قرمه سبزی

305.000

چلو خورش قیمه بادمجان (دوشنبه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی گوشت (گوساله)-لپه- بادنجان پوست کنده سرخ شده

320.000

چلو خورش کرفس (سه شنبه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی گوشت (گوساله)- سبزی مخصوص کرفس

305.000

چلو خورش فسنجان (پنجشنبه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی کدو حلوایی- گردو-رب انار-دیگر افزودنی ها طبق دستورالعمل غذای سر آشپزان فارسی- فیله مرغ

355.000

چلو خورش مسما بادمجان (جمعه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی گوجه فرنگی پاک شده-بادنجان پوست کنده سرخ شده-گوشت (گوساله)

320.000

لازانیا با گوشت

فلفل سیاه و سفید - شیر و خامه - پنیر پیتزا - پنیر گودا - لازانیا - گوشت چرخ کرده مخصوص لازانیا

310.000

چیکن استروگانف

فیله مرغ- آرد سرخ شده_قارچ - سیب زمینی مخصوص بیف و چیک - ادویه و افزودنی های مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

270.000

بیف استراگانف

قارچ - راسته گوساله فرآوری شده - سیب زمینی- ادویه و افزودنی ها طبق دستورالعمل غذای سر آشپزان فارسی

485.000

جوجه چینی

فیله مرغ-خلال سیب زمینی سرخ شده- پودرهای مخصوص - ادویه مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

270.000

 • “Retained original nutrients, texture, color, aroma, and natural taste of food.”

  غذای آماده، تازه و سالـم با فرآیند طبخی سهل و آسان همراه با لذت آشپـزی

  Raising Culinary Culture

 • “Selection of the best and the freshest raw materials combined with superior state of the art European packaging technology for processing and food microbiological immunity.”

  انتخاب و گلچین بهتـرین و تازه ترین مواد اولیه و استفاده از تکنولـوژی برتر روز اروپا در فرآوری و حفظ امنیت میکروبیولوژیکی غذا در زمان بسته بندی

  Health

 • “Retained original nutrients, texture, color, aroma, and natural taste of food.”

  حفظ مواد مغذی، بافت، رنگ، عطر، مزه و اصالت طعم طبیعی غذا

  Outstanding Quality!

Design & Powered 2016 www.khaneyeax.com. PHOTO & DESIGN STUDIO.
 • Web Traffic:
 • Today : 83
 • |
 • Yesterday : 437
 • |
 • Total : 654044
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنایع غذایی فارسی می‌باشد
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است
طراحی لوگو و آرم طراحی کاتالوگ و بروشور طراحی بسته بندی طراحی هویت بصری و ست اداری طراحی بیلبورد عکاسی صنعتی عکاسی تبلیغاتی عکاسی زویرآلات، طلا و جواهر عکاسی دکوراسیون و معماری طراحی وب سایت طراحی UX/UI ساخت تیزر تبلیغاتی ساخت موشن گرافیک طراحی اینفوگرافیک