{mainvote}

TODAY’S SPECIALS:

چلو خورش قیمه بادمجان - غذای روز

قیمه بادمجان یکی از انواع خورش ها در آشپزی ایرانی است که از گوشت قرمز، بادمجان، لپه و گوجه فرنگی تهیه می شود، و معمولاً با برنج خورده می شود.

ادویه‌ای که معمولاً در اواخر زمان طبخ به آن اضافه می‌شود دارچین است. این خورش به همراه پلو سرو می‌شود. همچنین در برخی مناسبت‌های مذهبی در کشور ایران نیز به عنوان نذری تهیه و توزیع می‌شود.

4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rating 98% (1422 Votes)
Raiting: 4.8 out of 5 based on 1422 reviews.

منوی غذاهای فارسی

سفارش جهت نهار از ساعت 9 صبح پذیـرفته میشود و تحویل نهار از ساعت 12:30 الی 15 ظهر خواهد بود.
سفارش شام از ساعت 15:30 پذیرفته میشود و تحویل شام نیز از ساعت 19:30 الی 22 خواهد بود.کباب برگ ممتاز

سیخ 250 گرمی (خام) برگ گوسفندی

390.000

کباب برگ ویژه

سیخ 200 گرمی (خام) برگ گوسفندی

310.000

کباب کوبیده (مرغ)

سیخ 100 گرمی کباب کوبیده مرغ (گوشت چرخ کرده ی فیله مرغ و خرده جوجه - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)

64.000

جوجه کباب بدون استخوان

سیخ 300 گرمی (سینه مرغ فرآوری شده با تکنولوژی مخصوص فارسی)

161.000

کباب نگینی

سیخ 150 گرمی (خرده جوجه و گوشت چرخ کرده گوسفندی و گوساله)

156.000

کباب میکس

سیخ 150 گرمی (برگ گوسفندی 50%+ جوجه کباب بدون استخوان50%)

184.000

خوراک کباب برگ (با مخلفات)

سیخ 150 گرمی برگ گوسفندی به همراه خوراک سبزیجات یا سیبزمینی سرخ کرده

245.000

کباب برگ مخصوص

سیخ 150 گرمی (خام)برگ گوسفندی

230.000

کباب برگ فیله گوساله

سیخ 150 گرمی برگ فیله گوساله

265.000

کباب کوبیده مخلوط (گوشت و مرغ)

سیخ 100 گرمی کباب کوبیده مخلوط (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله و فیله مرغ و خرده جوجه - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)

68.000

کباب کوبیده (گوشت)

یک سیخ 100 گرمی کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)

80.000

خوراک جوجه کباب (با مخلفات)

178.500

خوراک کباب کوبیده (با مخلفات)

178.500

باقالی پلو با ماهیچه (جمعه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با شوید تازه - باقالای تازه تزئین شده با برنج زعفرانی - ماهیچه ی تازه ی گوسفندی

451.000

باقالی پلو با گوشت بره

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با شوید تازه - باقالای تازه تزئین شده با برنج زعفرانی - گوشت تازه بره ( دست و پا)

360.000

باقالی پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با (شوید تازه - باقالای تازه) - تزئین شده با برنج زعفرانی ران کامل مرغ به همراه کتف

215.000

زرشک پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی - زرشک و خلال پسته و بادام ران کامل مرغ به همراه کتف

205.000

شیرین پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی - ( مایه شیرین پلو - خلال شیرین پلو و خلال پسته و بادام) ران کامل مرغ به همراه کتف

210.000

آلبالو پلو با مرغ

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی-(مایه آلبالو پلو: آلبالو فرآوری شده طبق دستور العمل سرآشپزان فارسی) ران کامل مرغ به همراه کتف

255.000

آلبالو پلو با گوشت بره

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)-تزئین شده با برنج زعفرانی-(مایه آلبالو پلو: آلبالوی فرآوری شده طبق دستور العمل سرآشپزان فارسی) گوشت تازه بره ( دست و پا)

405.000

آلبالو پلو با ماهیچه (جمعه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)+تزئین شده با برنج زعفرانی+(مایه آلبالو پلو: آلبالو فرآوری شده طبق دستور العمل سرآشپزان فارسی) ماهیچه تازه ی گوسفندی

495.000

سبزی پلو با فیله ماهی قزل

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) دم کشیده با(ساقه ی سیر تازه - سبزی پلویی پاک شده و دیگر مواد طبق دستورالعمل سر آشپزان فارسی) - تزئین شده با برنج زعفرانی فیله ی ماهی قزل تازه

230.000

چلو ماهیچه (جمعه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی ماهیچه ی تازه ی گوسفندی

440.000

ته چین با مرغ (یکنفره)

برنج- تخم مرغ- ماست چکیده-مرغ- ادویه و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی( در قالب های مکعب مستطیلی شکل- فروش روزانه فروشگاه)

200.000

پلو یونانی با میگو (جمعه)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی)- فلفل دلمه رنگی-ذرت-نخود فرنگی-میگوی ریز پلویی تازه-ادویه های معطر و دیگر مواد مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

253.000

باقالی پلو ساده

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) دم کشیده با(شوید تازه- باقالای تازه)-تزئین شده با برنج زعفرانی

110.000

چلو ساده

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی

80.000

زرشک پلو ساده

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی - زرشک و خلال پسته و بادام

103.000

شیرین پلو ساده

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی - ( مایه شیرین پلو:خلال شیرین پلو و خلال پسته و بادام)

115.000

آلبالو پلو ساده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی - (مایه آلبالو پلو: آلبالوی فرآوری شده طبق دستور العمل سرآشپزان فارسی)

161.000

سبزی پلو ساده

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) دم کشیده با ( ساقه ی سیر تازه - سبزی پلویی پاک شده و دیگر مواد طبق دستورالعمل سر آشپزان فارسی) - تزئین شده با برنج زعفرانی

100.000

کباب تابه ای با برنج

172.500

ته چین باقالی

207.000

دیزی مخصوص فارسی

184.000

چلوکباب برگ ممتاز با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 250 گرمی(گوشت خام) گوسفندی سیخ 100 گرمی (گوشت خام)کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

520.000

چلوکباب برگ ویژه با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 200 گرمی(گوشت خام) گوسفندی سیخ 100 گرمی(گوشت خام) کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

440.000

چلوکباب برگ مخصوص با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) مغز راسته گوسفندی - سیخ 100 گرمی(گوشت خام) کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

360.000

چلوکباب میکس با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) ( مغز راسته گوسفندی 50%- جوجه کباب بدون استخوان50%) سیخ 100 گرمی کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

310.000

جوجه کباب با برنج

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی سیخ 300 گرمی(گوشت خام) (سینه مرغ فرآوری شده با تکنولوژی مخصوص فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

210.000

چلوکباب نگینی

برنج درجه 1 ایرانی (هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی سیخ 150 گرمی(گوشت خام) (خرده جوجه و گوشت چرخ کرده گوسفندی و گوساله) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

205.000

چلوکباب برگ فیله با کوبیده

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) فیله گوساله(گوشت خام) = سیخ 100 گرمی(گوشت خام) کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله + ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

391.000

چلوکباب کوبیده مخلوط

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی 2سیخ 100 گرمی(گوشت خام) کباب کوبیده مخلوط (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله و فیله مرغ و خرده جوجه - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

184.000

چلوکباب برگ ممتاز

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 250گرمی(گوشت خام) مغز راسته گوسفندی یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

440.000

چلوکباب برگ ویژه

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 200گرمی(گوشت خام) مغز راسته گوسفندی یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

360.000

چلوکباب برگ مخصوص

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی (گوشت خام) مغز راسته گوسفندی یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

280.000

چلوکباب میکس

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) (برگ گوسفندی 50% - جوجه کباب بدون استخوان50%) یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

230.000

چلوکباب کوبیده (گوشت)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی 2سیخ 100 گرمی کباب کوبیده (گوشت چرخ کرده ی مخلوط گوسفندی و گوساله - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

210.000

چلوکباب کوبیده (مرغ)

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی 2سیخ 100 گرمی(گوشت خام) کباب کوبیده مرغ (گوشت چرخ کرده ی فیله مرغ و خرده جوجه - ادویه های و سبزیجات معطر و دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی) - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

172.500

چلوکباب برگ فیله

برنج درجه 1 ایرانی(هاشمی) - تزئین شده با برنج زعفرانی برگ 150 گرمی(گوشت خام) فیله گوساله - یک گوجه فرنگی کامل پخته شده

310.000

کشک بادمجان

---

154.588

دلمه برگ مو (8عددی)

برنج - برگ مو - سبزی مخصوص دلمه - مخلوط گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی

228.000

کتلت مرغ (بسته 10 عددی)

سیب زمینی-گوشت چرخ کرده فیله مرغ- تخم مرغ -(طعم دهنده های مخصوصِ دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)

285.000

کوفته تبریزی (بسته دو عددی)

لپه- گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی-تخم مرغ-ادویه-آلو خورشی-سبزی معطر مخصوص

264.000

کوکو سبزی (بسته دو عددی)

آرد- سبزی مخصوص کوکو -تخم مرغ - (طعم دهنده های مخصوصِ دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)

80.000

فیله مرغ گریل شده

---

184.000

چیکن استراگانف (یکنفره)

فیله مرغ- آرد سرخ شده_قارچ - سیب زمینی مخصوص بیف و چیک - ادویه و افزودنی های مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

172.500

فیله ماهی سالمون با سس

فیله ماهی سالمون همراه با سس

345.000

سوفله سبزیجات (یکنفره)

سیب زمینی- کدو سبز-گل کلم-هویج-نخود فرنگی-قارچ-شیر -خامه-لازانیا-دیگر مواد دیگر مواد، مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

150.000

ناگت مرغ

---

126.500

سبزیجات رژیمی فصل

قارچ - سیب زمینی-کدو سبز-گل کلم-لبو-کلم بروکلی-نخود فرنگی-ذرت-بچه بلال

127.000

پاستا با گوشت و قارچ و پنیر

---

172.500

ژیگو با سبزیجات (یکنفره)

ژیگو پخته-سیب زمینی-کدو سبز-هویج نخود فرنگی-ذرت-سس مخصوص فارسی ژیگو

287.500

جوجه چینی (یکنفره)

فیله مرغ-خلال سیب زمینی سرخ شده- پودرهای مخصوص+ادویه مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

172.500

بیف استراگانف (یکنفره)

قارچ - راسته گوساله فرآوری شده - سیب زمینی- ادویه و افزودنی ها

265.000

زبان با سبزیجات (یکنفره)

265.000

میگو سوخاری (یکنفره)

میگوی سرخ شده (پودرهای و ادویه ی مخصوصِ دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی)

287.000

ساندویچ کباب کوبیده

---

173.000

لازانیا(یکنفره)

فلفل سیاه و سفید - شیر و خامه - پنیر پیتزا - پنیر گودا - لازانیا - گوشت چرخ کرده مخصوص لازانیا

195.000

سمبوسه با گوشت و پنیر(4عددی)

178.000

فیله ماهی سوخاری 200 گرمی

خلال سیب زمینی سرخ شده - فیله ماهی سرخ شده قزل آلا در مواد مخصوص دستورالعمل غذاهای سرآشپزان فارسی

230.000

خوراک کباب تابه ای

127.000

شامی (پنجشنبه و جمعه)

230.000

سالاد فصل (یکنفره)

کاهو - گوجه-خیار-ذرت

40.000

سالاد فصل (خانواده)

کاهو - گوجه-خیار-ذرت

105.000

سالاد سزار

سس سویا-پودر مخصوص سالاد-کاهو- پنیر پارمیسان- سس مخصوص سالاد-گوجه-جوجه

133.487

سالاد یونانی

زیتون سیاه+خیار+پودر پاپریکا+جعفری+روغن زیتون+کاهو+گوجه+نان تست

126.606

سالاد مرغ و سیب زمینی (یکنفره)

43.587

بورانی ماست و اسفناج (یکنفره)

ماست چکیده _ اسفناج

29.000

بورانی ماست و اسفناج (بزرگ)

ماست چکیده _ اسفناج

143.000

زیتون پرورده (یکنفره)

---

57.500

سوپ جو (پک چهارگوش)

هویج رنده شده - جعفری پاک شده - شیر - خامه-دیگر مواد و افزودنی های اضافه شده طبق دستورالعمل غذایی سر آشپزان فارسی

165.000

شله زرد (یکنفره)

---

35.000

سوپ مخصوص سر آشپز (جمعه)

قارچ-خامه-آرد-سینه مرغ--دیگر مواد و افزودنی های اضافه شده طبق دستورالعمل غذایی سر آشپزان فارسی

276.000

حلوا (نیم کیلو)

---

125.000

پلمبیر (بدون سبد)

---

380.000

ژله مخصوص میوه (با جعبه)

---

425.000

کرم کارامل (باجعبه)

---

460.000

دسرهای یکنفره (ژله مخلوط، کرم کارامل، تیرامیسو)

---

46.000

حلوا رشته عسلی

---

150.000

حمص

---

44.000

یخ بهداشتی

---

100.000

ماست و خیار

18.000

ترشی زیتون

33.000

شله زرد پیرکسی

242.000

ماست موسیر

10.000

ماست ساده

6.000

سالاد مرغ و سیب زمینی (900 گرمی)

140.367

 • “Retained original nutrients, texture, color, aroma, and natural taste of food.”

  حفظ مواد مغذی، بافت، رنگ، عطر، مزه و اصالت طعم طبیعی غذا

  Outstanding Quality!

 • “Selection of the best and the freshest raw materials combined with superior state of the art European packaging technology for processing and food microbiological immunity.”

  انتخاب و گلچین بهتـرین و تازه ترین مواد اولیه و استفاده از تکنولـوژی برتر روز اروپا در فرآوری و حفظ امنیت میکروبیولوژیکی غذا در زمان بسته بندی

  Health

 • “Retained original nutrients, texture, color, aroma, and natural taste of food.”

  غذای آماده، تازه و سالـم با فرآیند طبخی سهل و آسان همراه با لذت آشپـزی

  Raising Culinary Culture

Design & Powered 2016 www.khaneyeax.com. PHOTO & DESIGN STUDIO.
 • Web Traffic:
 • Today : 24
 • |
 • Yesterday : 164
 • |
 • Total : 522642
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنایع غذایی فارسی می‌باشد
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است
logo designbrochure design catalogue designadvertising design officeset, branding design industrial photography